KommunePartner
  • Konsulentydelser

KommunePartner tilbyder opsøgende, særligt tilrettelagte og individuelle afklarings- og udviklingsforløb for borgere uanset forsørgelsesgrundlag; herunder også særligt tilrettelagte mentorforløb. Ligeledes udarbejdes funktionsevnebeskrivelser.

Borgerne oplever i forløb hos KommunePartner at være i centrum for indsatsen. KommunePartner samler og koordinerer den tværfaglige udredning, hvor borgeren er aktiv part i den samlede indsats. Relevante og understøttende aktiviteter inddrages efter behov og aftale.

KommunePartners ydelser er kendetegnet ved at være:
  1. Beskæftigelses- og eller uddannelsesrettede
  2. Håndholdte
  3. Baseret på et intensivt samarbejde med borgeren
  4. Tæt på borgerens netværk og livszoner
  5. Relateret til relevante samarbejdspartnere herunder behandlingssystemet
  6. Helhedsorienterede
  7. Fokuseret på udvikling af borgerens muligheder
  8. Et stående beredskab til borgeren og Jobcenteret
  9. Opsøgende og målstyrede