KommunePartner

  • Visitation

KommunePartner etablerer et praktisk og resultatorienteret samarbejde med Jobcenteret, hvor der på aftalt dialogbasis med sagsbehandler sikres en progression i borgerens samlede situation.

KommunePartner deltager gerne i en indledende samtale med borgeren på Jobcenteret i forbindelse med en visitation til et forløb hos os. Alternativt kan kontakten med borgeren etableres i det forum eller i de omgivelser, der passer borgerens aktuelle situation og ønsker.

Vi udarbejder efterfølgende forslag til forløbsindhold og målsætninger. Samtidig oplyses pris og forløbslængde, som godkendes i Jobcenteret inden forløbsstart.