KommunePartner

  • Forside

KommunePartner samarbejder med Jobcentre omkring borgere, der har et uafklaret beskæftigelsespotentiale. Dette uanset borgerens forsørgelsesgrundlag og problemstilling.

KommunePartner står for et højt fagligt niveau, hvor dialog, skriftlighed, dokumentation og omhu er nøgleparametre i arbejdet med afdækning og udvikling af borgernes muligheder i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.

Vi søger i alle forløb at skabe en god kontakt og vedholdende relation til borgeren.

KommunePartner har tilknyttet lægefaglig konsulent.